Wybieraj świadomie.
I b
ądź dumna ze swoich wyborów!